SABEL/FLORETTSTEVNER

Det finnes per idag fortsatt ingen faste stevnemuligheter for sabel-og florettfekting i Norge.  Slik har det vært siden klubben ble startet i 2009, uten at Norges Fekteforbund har vært villig til å ta ansvar for å utvikle et relevant stevnetilbud for sabel og florett, to av fektesportens tre OL-grener.

Se etter sabel- og florettstevner i Danmark, Sverige og i Europa her:

Dansk stevnekalender

Svensk stevnekalender

Nahouw Fencing Tournament Calendar

Britiske stevner

Se også etter sommerleir i Norden og Europa for sabel- og florettfektere.  Klubbens medlemmer har tidligere deltatt på dansk leir i Saxekøbing og ungarsk leir i Szombathely (en av verdens største, med 300-400 fektere fordelt på 3 våpen). Flere interessante leir-muligheter finnes i England (sabel og florett), Hellas og Spania (sabel) og Island (sabel).  I Italia og Frankrike er sommerleirene ofte lagt til august/ september, etter norsk skolestart.

Konkurranse er del av det å drive med idrett, og deltagelse/ mulighet til å delta i formelle stevner er nødvendig for de som ønsker å utvikle seg i sin(e) valgte idrett(er).  Uten stevnetilbud for sabel og florett blir disse kun mosjonsaktiviteter i Norge, og vi mener Norges Fekteforbund svikter i sine forbundsoppgaver og -plikter til å utvikle relevant aktivitet og muligheter for hele fektesporten, ikke kun flertallsgrenen.  Særlig har vi sett at fravær av stevnemuligheter i Norge har skadet motivasjon og ført til frafall blant viderekomne ungdommer som har trent sabel eller florett i 2-5 år.

Klubben har i mange år prøvd å kompensere for fravær av norske sabel/ florettstevner ved å gi reisestøtte til ungdommmer for deltagelse i bl.a. danske florett- og sabelstevner, både i form av penger og gratis lån av påkrevd FIE-utstyr og reserveutstyr.  Vi arrangerte også to florettstevner og to sabelstevner for barn, ungdom og voksne under Norway Summer Games fekteleir i august 2017.  Det største arrangementet i klubbens historie var Nordisk Sabelmesterskap 14-15. oktober 2017, som klubben fikk tildelt direkte fra Nordisk Fekteunion (NFU).  Vi søkte om det nordiske mesterskapet etter at fekteforbundet, med uklare begrunnelser, hadde avslått klubbens søknad om Norgesmesterskap i sabel og florett i 2017.

Les om det historiske sabelmesterskapet her

Se NRK videoreportasje fra stevnet her

Det er uomtvistelig at Norges Fekteforbund hverken arrangerer, administrerer eller gir økonomisk støtte til florett- og sabelstevner tilsvarende det som gis til kårdestevner, f.eks. «ungdomsserien i kårde» (har også barneklasser) og Oslo Cup i kårde (internasjonalt/FIE WC Sat stevne for senior herre- og dame-klasser).  Forbundet har nylig bevilget kr. 50.000 støtte til Oslo Cup 2018.   Til sammenligning fikk Krs FK kr. 7.000 da klubben i samarbeid med Molde FK arrangerte det historiske 2017 Nordisk Sabelmesterskap.

For en liten klubb er det ikke økonomisk mulig å fortsette med slike arrangement og utgifter i lengden.  Det er heller ikke en normal oppgave for en klubb når Norges Fekteforbund får store beløp (bl.a. ca. kr. 650,000 «Post 3-midler» i 2017) fra NIF, øremerket tiltak for barn, ungdom og bredde.

Krs FK fremmet derfor forslag til fekteting i april 2018 om en reisestøtteordning for ungdom som fekter sabel og/ eller florett.  Forslaget og begrunnelser kan leses nedenfor sammen med forbundsstyret innstilling mot forslaget, som flertallet dessverre støttet.

KrsFK begrunnelse for forslag om reisestøtte til sabel:florettungdom
Krs FK begrunnelser for forslag til fekteting 2018, om reisestøtte til ungdom som fekter sabel og/ eller florett
Forbundsstyrets begrunnelser mot å gi reisestøtte til sabel:florettungdom
Forbundsstyrets begrunnelser mot reisestøtte til sabel/ florettungdom

Foto ovenfor: Even til venstre i JAF Florettstevne i Ålborg, våren 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: